گاهی گمان نمی کنی ولی می شودجهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه
گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی استجابت گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود. گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می هرکجا هستم باشم،آسمان مال من است.. - گاهی گمان نمی کنی ولی خوب میشود (مرحوم قیصر امین پور گاهی . شاعر رها محمودی. گاهی گمان ن می کنی ولی خوب می شود گاهی ن می شود که ن می شود که ن می شود گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود! گاهی هزار گاهی تمام شهر گدای تو می شود گاهی گمان نمی کنی ولی می شودگاهی - خدایابه من بیاموزقبل ازآنکه درمورد راه رفتن کسی قضاوت گاه و بیگاه. شاعر امید جلیلی. گـاه گمـان نمـی کنـی، ولی می شـود گـاهی نمـی شـود کـه نمـی شـود "گاهی گمان نمی کنی ولی می شـــود . گاهی نمی شود که نمــی شــــــــــــود. گاهی هزار دوره دعا گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می گاهی گمان نمی کنی ولی میشود . گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود گاهی گدای گدایی و بخت نیست . گنجینه ی بهترین شعرها - گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود - - گنجینه ی بهترین شعرها گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود،گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود؛گاهی هزار دوره دعا بی گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی بساط عیش خودش جور میشود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود - گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود - گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می گاهی گمان نمی کنی، ولی می شود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی هزار دوره دعا بی تکیه بر ((((( ابر))))) - دنیا ابری است که ما به آن تکیه زده ایم که زمان باریدن آن به اذن خداست ㋡دختران پیام نور رشت㋡ - گاهی گمان نمی کنی، ولی می شود - خوش اومدی گاهی گمان نمی کنی، ولی می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی گمان نمی‌کنی ولی می‌‌شود. گاهی نمی‌شود که نمی‌شود. گاهی نگفته قرعه به نام تو می‌شود. گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست بور و سفید - گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود ! - بور و سفید گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می *کلبه رفاقت* - متن شعر گاهی گمان نمی کنی ولی می شود: - یک کلبه برا رفقای خوبم گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود دل نامه و راه هاي دست يابي به علم حقيقي سماموس. گاهی گمان نمی خاطرات من و همسرم - گاهی گمان نمی کنی ولی می شود/گاهی نمی شود که نمی شود .. - این وبلاگ رو گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود. گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. گاهی بساط عیش خودش جور می گاهی گمان نمی کنی ولی می شود. گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود . نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می شود بنام خدا كاربر گرامي با سلام و احترام پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش سایت حسابداری - گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود - وبلاگ هنرآموز حسابداری - سایت حسابداری گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می گاهی گمان نمی کنی و می شود گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست گاهی نگفته گمان نمی کنی ولی می شـــود . گاهی نمی شود که نمــی شــــود که گاهی گمان نمی کنی ولی برای بوته یاس و درخت شمشاد و آب و جاروهای بعد از ظهرها تنگ می شود گاهی گمان نمی کنی ولی می گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛ گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست، گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می گه با دو صد مقدمه ناجور می شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت گاهي گمان نمی کنی ولی خوب می گاهي گمان نمی کنی ولی خوب می شود اتفاق می افتد اما مید گاهی گاهی گمان نمی کنی ولی می گاهی نگفته قرعه به نام تو می شـــود . گاهی گدای گدایی و بی گمان زیباست ازادی ولی من چون گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود گاهی نـمـی شــود کــه گاهی گمان نمی کنی ولی می شود . گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود . گاهی گدای گدایی و بخت گاهی گمان نمی کنی ولی می گاهی نگفته قرعه به نامت می شود گاهی گدای گدایی و بخت یار مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی گمان نمیکنی ولی می شود. گاهی نمی شود سرکشی هایت ولی ای سرو بالا گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود گاهی نـمـی شــود کــه گاهی گمان نمیکنی ولی خوب; گاهی گمان نمی کنی اما می شود; گاهی گمان نمی کنی
پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید